Grafik

 Environmental Technology for Geological Storage of Carbon Dioxide
To main
Project Description
Summary of Results
Project Management
Links
People and Partners
Presentations
Publications
Dansk Sammendrag
 To main > Dansk Sammendrag

Dansk Sammendrag

Miljøteknologi for Geologisk Lagring af CO2

Projektets overordnede formål er at undersøge miljømæssige aspekter ved lagring af CO2 i undergrunden, samt udvikling af metoder til aktiv fjernelse af CO2 fra atmosfæren.

I projektet videreudvikles en numerisk kode (TOUGH), så der med denne kan foretages beregninger af fysik-kemisk transformationer i grundvandet; fra en superkritisk fase til en væske/gas CO2 blanding. Med koden genereres modelscenarier af reservoir respons på injektion af superkritisk CO2 og mulige effekter på grundvandets trykforhold og saltindhold vurderes. Desuden udvikles der geofysiske målemetoder til påvisning af CO2 i forskellige tilstandsformer i undergrunden. Effekten af eventuelle udslip af CO2 på grundvandets kemiske kvalitet, som følge af geokemiske reaktioner med bjergarter, undersøges ved laboratorie- og feltforsøg.

Der vil også blive forsket i at udvikle metoder til aktiv fjernelse af CO2 fra atmosfæren. Ideen er den, at grundvands-magasiners naturlige CO2 oplagring kan forøges ved at påvirke CO2 indholdet i det infiltrerende vand. Optag af CO2 i vandet kan således forøges som følge af reaktioner med mineraler, især kalk- og silikatmineraler, der tilsættes jordbunden, og på denne måde indfanges CO2 aktivt fra atmosfæren. Dette koncept skal undersøges i feltstudier på arealer, hvor jordbunden ikke indeholder kalk, samt i laboratorium forsøg. Hvis konceptet viser sig bæredygtigt, vil det give det perspektiv at man kan integrere CO2 fjernelse fra atmosfæren med arealanvendelse.

Grafik
© GEUS Øster Voldgade 10, DK-1350 Copenhagen K Tel.: +45 3814 2000 E-mail:
Last modified : October 1, 2010
* Valid HTML 4.01!Valid CSS!